Nieuws

Accijns

5 november 2009
 
Zoals u wellicht vanuit de media heeft vernomen heeft de Tweede Kamer op 3 november jl. haar goedkeuring gegeven aan een verhoging van 2,95% van de accijns op wijn en tussenproducten. Het voorstel voor deze accijnsverhoging kwam geheel onverwacht.

 

De wetswijziging moet de Eerste Kamer nog passeren, maar wij verwachten niet dat de Eerste Kamer de wijziging zal tegenhouden. De datum van 1 februari is door de overheid gekozen om problemen in de nasleep van de feestdagen te voorkomen.

 

Het Productschap Wijn en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren hebben tevergeefs op 30 oktober jl. een klemmend beroep gedaan op de Staatssecretaris van Financiën en de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer om af te zien van de voorgestelde verhoging van de wijnaccijns.